Simbi

Xlarge_0001

Simbi je društvena mreža specijalizirana za razmjenu bez upotrebe novca u kojoj se razmjena odvija trampom ili uzajamnim kreditiranjem, uz korištenje interne valute simbi.

Više na https://simbi.com/howitworks

Pravila društvene mreže Simbi.com (na engleskom): https://simbi.com/rules

Prijavi se OVDJE

Uskoro više, na hrvatskom jeziku...


Preporučite članak: